Principal investigator: Linn Sandberg

Co-worker: Lucas Gottzén

Financed by the Children's Welfare Foundation Sweden (2014-2015). 

På svenska: Mor- och farföräldrars respons på våld i nära relationer. Barns erfarenheter och perspektiv