Principal investigator: Maria Eriksson

Lucas Gottzén

Anna Gradin Franzén

Swedish National Agency for Education (2015-2017)

På svenska: Utvärdering av Mentors in Violence Prevention