Comparing Approaches to Reaching and Engaging Multiple Generation Families in Research on Health, Acculturation, and Positive Development: A Pilot Study on Sampling and Incentive Strategies.

Stockholm University: Laura Ferrer-Wreder, Department of Psychology and Kari Trost, Department of Child and Youth Studies

Stockholm County Counsil: Anna Nergårdh

På svenska: En jämförelse av olika sätt att nå och engagera flergenerationsfamiljer i forskning om hälsa, kulturinlärning och positiv utveckling: En pilotstudie i stickprovsundersökningar och motiverande strategier.