Ylva Lorentzon. Photo: Niklas Björling.
Ylva Lorentzon. Photo: Niklas Björling.

Doctoral project: Ylva Lorentzon

Supervisor: Ann-Christin Cederborg

Supervisor: Karin Helander

Research area: Child and Youth Studies, Children´s Culture

In Swedish: Barns delaktighet i professionella kultursammanhang. Från formulering till realisering och reception