Doctoral project: Mie Josefson

Supervisor: Hillevi Lenz Taguchi

Supervisor: Eva Änggård

Research area: Early Childhood Education

På svenska: Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan