Doctoral project: Lovisa Gustafsson

Supervisor: Anna Palmer

Supervisor: Hillevi Lenz Taguchi

Research area: Early Childhood Education

På svenska: Att Ramla är att falla: Experimenterande dans med små barn. Kroppslighet och rörlighet i förskolan