Becoming a "Math-person". Teaching-practices in mathematics, school- atmosphere, identity and gender in pre-school and school

Inge Johansson

And:

På svenska: Att bli en ”mattemänniska”? Matematiska undervisningspraktiker, skolklimat, identitet och kön i förskola och skola (MIG-projektet)