Förskollärare och barn använder träfigurer på förskola
Foto:Mostphotos/Gabby Baldrocco.

Programme in Early Childhood Education, 210 credits

 

 

 

 

 

 

 

Bildlärare med elever som målar på stativ i klassrum
Foto:Mostphotos/ Wavebreakmedia.

Teacher Education Programme for Primary School, Specialising in School-Age Education and Care: Art in School, 180 credits

 

 

 

 

Musiklärare visar elev hur man spelar gitarr.
Foto:Mostphotos/ Wavebreakmedia.

Teacher Education Programme for Primary School, Specialising in School-Age Education and Care: Music in School, 180 credits

 

 

 

 

Gymnastiklärare pratar med en grupp gymnastikelever på skolgård.
Foto:Mostphotos/Robert Kneschke.

Teacher Education Programme for Primary School, Specialising in School-Age Education and Care: Physical Education, 180 credits

 

 

 

 

Girl in a classroom screaming into a megaphone
Photo:Wavebreakmedia/ Mostphotos.

Master's Programme in Child and Youth Sciences

 

 

 

 

 

Forskarbild_Susanne_Kjällander.jpg
Photo: Susanne Kjällander, BUV.

Master’s Programme in Early Childhood Education and Care