För att få tillgång till bibliotekets elektroniska resurser som övrig låntagare använder du bibliotekets tillfälliga inloggning. Inloggningen fungerar på egen dator och en av Frescatibibliotekets datorer. Du måste befinna dig på universitetets campus för att inloggningen ska fungera.