Regler för att hyra skåp

  • För att få hyra skåp måste du vara registrerad vid en institution på Stockholms universitet och dessutom ha ett universitetskort med studentstatus.
  • Hyresavgiften är 400 kr per år.
  • Du ansöker om att hyra ett skåp genom att logga in och fylla i formuläret.
  • Vi meddelar dig inom två veckor om du kan hyra ett skåp eller om du måste köa.
  • Nyckeln lånas ut som ett boklån på ditt lånekonto.
  • Nyckeln ska återlämnas senast den dag då hyrestiden går ut. Återlämning av nyckel sker vid Frescatibibliotekets (huvudbibliotekets) informationsdisk. Vid eventuell försening tas en avgift ut på 10 kronor per dag.

Du som hyrestagare är ansvarig för hur nyckeln hanteras.

Borttappad nyckel

För förkommen nyckel tas en avgift ut på 600 kronor och därtill kommer en administrativ avgift på 300 kronor. Du får inte överlåta nyckeln eller skåpet till någon annan person och det är förbjudet att kopiera nyckeln. Du är skyldig att meddela universitetsbiblioteket vid förlust av nyckeln. Du måste som hyrestagare på uppmaning kunna uppvisa eller återlämna nyckeln.

Stickprovskontroller

Bibliotekets material får inte förvaras i skåpet utan att först ha lånats. Det är absolut förbjudet att förvara material ur referenssamlingarna eller tidskrifter i skåpet. Biblioteket har rätt att öppna skåp för löpande kontroller och stickprov.

Om otillåtet material påträffas vid kontroll förlorar innehavaren rätten till skåpet under resterande hyresperiod. Ingen återbetalning av hyran görs då.

Biblioteket ansvarar inte för personliga tillhörigheter som förvaras i skåp.

Omlån och kö

Om du redan hyr ett skåp kan du inte samtidigt köa för en ny period. Hyrestiden kan dock förlängas om det inte är kö.

Om du önskar hyra skåpet ytterligare en period skickar du ett e-postmeddelande till skap.sub@su.se med ämnesraden ”Ny hyresperiod”, tidigast två veckor innan förfallodagen. Inom två veckor får du svar på om hyresperioden kan förlängas ytterligare 12 månader eller inte. Om det beviljas får du också en instruktion om hur du betalar hyresavgiften igen.

Stockholms universitetsbibliotek förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av villkoren under hyresperioden utan att underrättelse sker i särskild ordning.