Alla institutioner på universitetet ska ha en tydlig information om hur hantering ska gå till vid fall då en student anser sig ha blivit utsatt för trakasserier enligt diskrimineringslagen.

Stockholms universitetsbiblioteks mål är att vara en plats fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Som en del av arbetet följer vi alla riktlinjer och rekommendationer som Stockholms universitetet tillämpar.

I dokumentet nedan kan du som student se vad du ska göra om du anser dig vara diskriminerad samt få kontaktuppgifter till vem eller vilka du ska vända dig till vid frågor om lika rättigheter och möjligheter.

Handläggningsordning vid diskriminering (369 Kb)

Tillbaka till toppen