Experter på informationssökning & referenshantering

Vi lär dig sökteknik samt ger dig råd inför din uppsats och examensarbeten samt liknande. Vi ger dig också rådgivning kring källkritik samt lär dig referenshantering.

Experter på publicering av forskning

Vi stödjer dig med publicering av doktorsavhandlingar och övriga publikationer, forskningsdata samt vetenskapligt granskat material i open access. Vi hjälper dig också med registrering i DiVA.

Tillgång till vetenskaplig litteratur

Genom oss får du tillgång till vetenskaplig litteratur, tidskrifter och databaser, i tryckt och elektroniskt format.