Ralph Erskine var en av förgrundsgestalterna inom svensk arkitektur under en stor del av 1900-talet. Hans arbete uppmärksammades även internationellt och belönades med flera nationella och internationella utmärkelser.

Läs mer

Förutom Universitetsbiblioteket som stod klart 1983 har Erskine även skapat Allhuset (1980), Juristernas hus (1991) och Aula Magna (1997). Byggnaderna drar mot det organiska i sina former och materialval och skapar inspirerande miljöer att träffas, studera och vistas i.

Stora projekt i Erskines senare karriär inkluderar Ark kontorskomplex i London och Cityterminalen för bussar i Stockholm. Hans sista projekt var Greenwich Millennium Village i London.

Ralph Erskines arkitektur och filosofi

Erskines arkitektur beskrivs som en blandning av det expressiva och det formrika. Husen är anspråkslösa, men detaljerna ger dem en tydlig karaktär. Erskine såg sig själv som en funktionalist, men var otypisk genom sin kärlek till det dekorativa.

Utmärkande drag i hans arbete är välvda tak, organiskt formade fasader, oregelbundna rader av fönster och lekfulla maritima inslag. Hans miljöer upplevs ofta som spännande genom byggnadernas asymmetrier och motsatser.

Hans arkitektur präglas av hänsyn till miljö och han lät naturen inverka på byggnadernas utformning.

Ralph Erskine deltog under hela sitt liv aktivt i den svenska och internationella arkitekturdebatten. Han verkade målmedvetet för arkitekturens politiska och sociala möjligheter i samhällsbygget och hade stort engagemang för medbestämmande.

Tillbaka till toppen

Ralph Erskine och Stockholms universitetsbibliotek

Universitetsbiblioteket kom att bli en förebild för andra bibliotek genom sin moderna planlösning och arkitektur. Biblioteket präglas av det stora öppna inomhuslandskapet och de varierande fasaderna utåt.

Mer om universitetsbibliotekets arkitektur finns att läsa här.

Tillbaka till toppen

Vidare läsning om Ralph Erskine på Stockholms universitetsbibliotek

Tillbaka till toppen