Biblioteket ligger centralt på Campus Frescati vid Stockholms universitet och länkas samman med Södra huset via en stor entréhall.

Stockholms universitet har alltid ansetts som ett modernt universitet i motsats till äldre, mer traditionella universitet och biblioteksbyggnaden avspeglar detta genom sin öppenhet och komfort.

Erskine har utformat biblioteket för att likna ett inbjudande vardagsrum med bekväma möbler, balkonger där man kan njuta av solen och ett kafé bredvid ingången.

Biblioteksbyggnaden präglas av det stora öppna inomhuslandskapet och de varierande fasaderna utåt. Fasaden mot norr har vinklats för att ge perspektiv ut mot Djurgårdsnaturen och mot öster har den luckrats upp i en klöverform som omfamnar en ekdunge.

Utmed den västra fasaden sticker fyra balkonger ut likt kommandobryggor på ett fartyg. Byggnaden markeras i landskapet av det långa och blanka ståltaket med sina två torn. De öppna ytorna på entréplanet och övre planet med en trappa emellan samt de tre ljusgårdarna ger dagsljus till den stora huskroppen.

Tillbaka till toppen

Läs mer

Bibliotekets våningsplan 

Numreringen kommer efter våningarna i Södra huset, vilket förklarar varför entrévåningen är plan fyra och övre våningen plan fem.

Personalens arbetsrum finns på våning fyra och tre. Våning sex rymmer både mötesrum för bibliotekets personal, tjänsterum för några institutioner samt skrivsalar medan boksamlingarna upptar största delen av plan tre och hela plan två.

Tillbaka till toppen

Om Bergdahlrummet

Den inglasade läsesalen Bergdahlrummet i två våningshöjder erbjuder också stort ljusinsläpp samt den för Erskine så viktiga kontakten med omgivande natur. I ett av läsesalens hörn finns en udda, grottliknande läsplats. Därinne kan man se uppåt och skymta glas, ljus och himmel.

Tillbaka till toppen

Inredning i Frescatibiblioteket

Erskine inredde biblioteket med funktionella och bekväma möbler, bland annat många soffor och fåtöljer. Vid ombyggnationen som blev klar 2015 var det viktigt att bevara Erskines inspirerande miljö med ljus, rymd och interaktion med den omgivande naturen samtidigt som studie- och arbetsplatserna behövde moderniseras för att motsvara dagens arbetssätt.

På entréplanet finns nu större områden för grupparbete och plats för att sprida ut material och diskussion. Där finns också informationsdisk och låne- och återlämningsmaskiner, grupprum och rum för handledning och rådgivning.

Bibliotekets övre plan rymmer större delen av de öppna samlingarna och de mer stillsamma studieplatserna. Olika områden med studieplatser avskärmas från de öppna ytorna genom rader av bokhyllor samt grupprum så att det bildas rum i rum vilket bidrar till den lugna miljön. Bokhyllorna formar två korsande huvudstråk. Det nord-sydliga stråket, Bokens gata, är ett högt rum med behagligt ljus från högt sittande fönster.

Utöver studieplatser vid bord finns det naturligtvis soffor och fåtöljer att sjunka ned i, för att läsa eller för att vila en stund.

Tillbaka till toppen