Vi brukar ta emot besökare både från Sverige och från utlandet där vi erbjuder möten med ledningen, medarbetare, jobbskuggning och/eller visning av lokalerna, allt beroende på intresse och önskemål.

Dessvärre kan vi inte tacka ja till alla förfrågningar och därför ber vi dig som vill besöka oss att lämna en kort redogörelse för anledningen till ditt besök:

  • Hur många personer vill besöka biblioteket?
  • Vilken institution/lärosäte kommer du ifrån?
  • Vilken del av vår verksamhet är du intresserad av?
  • Hur lång har du tänkt att ditt besök ska vara?
  • Är du flexibel när det gäller tid och datum?

Vänligen skicka din förfrågan till lilian.fernandez-hall@su.se helst ca. en månad innan besöket ska äga rum. Tack för ditt intresse för Stockholms universitetsbibliotek!

Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Niklas Björling för Stockholms universitet.
Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Niklas Björling för Stockholms universitet.