Snabblänkar

För dig som vill söka Erasmus stipendiet för personalmobilitet för att vistas hos oss

Du kommer att vistas hos oss inom ramen för det så kallade Personalmobilitet (STT) och det innebär att du gör ett studiebesök hos oss eller går parallellt med vår personal (”jobbskuggar”).

Vistelsetiden är vanligtvis 2 -5 dagar, men det finns möjlighet att förlänga den upp till 60 dagar.

Tillbaka till toppen

Administration & finansiering

Administrationen sköts av ditt eget lärosäte/institution. Ett "Mobility Agreement" ska upprättas av din institution/organisation på din begäran. Stockholms universitetsbibliotek, i egenskap av mottagande institution, måste dock godkänna och signera dokumentet innan du kan gå vidare med din planering.

Det är din institution/lärosätet som ansvarar för finansieringen av din vistelse under perioden, så ta reda på alla detaljer innan du ansöker till oss. Stockholms universitetsbibliotek disponerar inte till några extra resurser för inresande stipendiater och kan inte heller erbjuda några bostäder.

Tillbaka till toppen

Försäkringar

Som inresande stipendiat till Stockholms universitet täcks du av GIF-försäkringen som universitetet har tecknat. Som Erasmuspersonal är du dessutom, liksom övriga studenter och anställda, täckt av personskadeförsäkringen (Kammarkollegiet) under tiden du vistas på universitetsområdet samt under resor till och från universitetet.

Mer information om Personalmobilitet inom ramen för Erasmus+ hittar du på vår webbplats (på engelska).

Tillbaka till toppen

Ansökan

Du ansöker genom att skicka en e-post till SUB_erasmus@su.se. I ansökan ska du ange:

  • Ditt namn och befattning
  • Namn och befattning på personen som har godkänt din vistelse
  • Namn på institutionen och lärosäte du kommer ifrån
  • Syftet med ditt besök (kortfattat)
  • Under vilken period (datum) avser du att komma

Välkommen med din ansökan!

Tillbaka till toppen