Adam Helms Lecture

Föreläsningen hålls av en framstående person inom den internationella bok- och förlagsbranschen. Mellan 1994 och 2016 arrangerades Adam Helms Lecture av Stockholms universitetsbibliotek i samarbete med Svenska Förläggareföreningen.

Se lectures från 1994 till 2016

Från 2019 arrangeras Adam Helms Lecture av Uppsala universitet i samarbete med Svenska Förläggareföreningen.

Adam Helms seminarium

Adam Helms seminarium arrangerades 2008-2016 av Stockholms universitetsbibliotek i samarbete med Förlagskunskap vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. I seminariet gavs en fördjupning inom ett specifikt område på bokmarknaden. De medverkande var vanligen svenska bokbranschföreträdare och forskare.

Se seminarier från 2008 till 2016

Adam Helms Lecture Series

I Adam Helms Lecture Series är vissa av föreläsningarna utgivna som pdf-filer. De är gratis tillgängliga i DiVA. År 2009-2016 har föreläsningen filmats. För länkar till pdf-filer och filmer se Tidigare Lectures.