Se filmen

Adam Helms lecture 2016

Tid och plats

Måndag 21 november 2016 kl 18
Stockholms universitet, G-salen, Svante Arrhenius väg 20C

Gratis, ingen föranmälan

Innehåll

Mary Jay föreläser om internationella förlagskontakter inom ramen för ett bredare internationellt samarbete för utveckling, både digitalt och på andra vis. I föreläsningen tar hon också upp kulturellt oberoende i bredast tänkbara bemärkelse och hur det påverkar bokutgivningen på den afrikanska kontinenten.

African Books Collective är en organisation som ägs av 155 oberoende förlag i 24 afrikanska länder. Med säte i Oxford arbetar de för att stärka den inhemska bokutgivningen i afrikanska länder genom evenemang,  PR, marknadsföring och distribution av böcker publicerade i Afrika.

Ämnen som berörs i föreläsningen:

  • En kort översikt av globaliseringens historia som en kontext för oberoende afrikanska förlag
  • Bokutgivning i Afrika under kolonialtiden och efter frigörelsen
  • African Books Collectives framväxt och arbete
  • Vilken roll spelar utländsk involvering?
  • Utmaningar och framtidsutsikter för förlagsverksamhet i afrikanska länder och det internationella samfundet

Föreläsningen följs av ett samtal mellan Mary Jay och professor Stefan Helgesson, Stockholms universitet.

Adam Helms Lecture är en årlig föreläsning som hålls av en framstående person inom den internationella bok- och förlagsbranschen, och den arrangeras i samarbete med Svenska Förläggareföreningen. Föreläsningen samlar bokbransch, forskare, lärare, studenter, bibliotekarier och intresserad allmänhet. Alla är välkomna!

Medverkande

Mary Jay är chef, konsult och före detta vd på African Books Collective i Oxford. Mary Jay sitter i styrelsen för International African Institute och Caine Prize for African Writing. Hon hade även flera poster för Noma Award for Publishing in Africa, fram till dess att priset avskaffades. Tidigare har hon arbetat på Hans Zell Publishers och The African Book Publishing Record. Hon är en av redaktörerna för Courage and Consequence: Women Publishing in Africa, och hon bidrar till olika publikationer om afrikansk förlagsverksamhet.

 

 

Stefan Helgesson är professor vid engelska institutionen vid Stockholms universitet. Hans forskning berör bland annat postkolonial litteratur i afrikanska länder och översättningar i det världslitterära kretsloppet.