Konferensens öppning med Wilhelm Widmark, överbibliotekarie på Stockholms universitetsbibliotek och Katarina Wiberg, Kungliga biblioteket, samt de nio efterföljande föredragen finns med på filmen. 

Dagen inleddes med att Samuel Edquist, professor i historia vid Mittuniversitetet, talade under rubriken ”Bevarande och gallring i arkivsektorn: vad läggs i begrepp som ’forskningsvärde’ och ’kulturarv’?” Därefter bjöds på ytterligare åtta föredrag som handlade om samlingsbyggandet på svenska forsknings- och universitetsbibliotek, depåbiblioteket i Umeå, funderingar kring gallring av e-böcker och mycket annat. För mer information, se konferensprogrammet

Konferensdagen avslutades med en workshop kring nationellt ramverk för gallring och bevarande samt möjlighet till mingel och samtal med dagens presentatörer, men de inslagen filmades inte. 

Ladda ner alla presentationer som en zip-fil:
Presentationer från samlingskonferens 7 februari 2020 (9218 Kb)