– Sakkunniggranskning är när en eller flera experter på ett område granskar något som en annan expert har gjort. Det handlar om att dubbelkolla så att forskningen är rimlig och korrekt. Det kan se ut på lite olika sätt, men grunden är samma – att göra forskningen bättre, säger Sofie Wennström, utredare på Stockholms universitetsbibliotek, och förlagsredaktör på Stockholm University Press.

Att få sin publikation sakkunniggranskad är alltså att säkra att allt har gått rätt till i forskningen. Samtidigt är det viktigt att den som granskar gör detta på ett systematiskt sätt och att processen dokumenteras. En viktig detalj är att den som granskar inte heller inte bedömer forskning från någon den redan känner eller jobbar med för att undvika jävssituationer. Höga krav på vetenskaplig redighet gör å sin sida att granskningarna kan upplevas besvärliga och tidskrävande.

– Ett vanligt tidsspann för att granska en vetenskaplig artikel är 6-12 månader. Det är klart att det upplevs som en lång tid vilket ibland gör författarna upprörda. Men, det måste göras ordentligt, och det tar tid. Och sen finns det inga garantier för att alla kommentarer är konstruktiva eller gör artikeln bättre, och då måste man förhålla sig till det också, säger Sofie Wennström.


Seminarium om sakkunniggranskning

För att diskutera granskningens olika aspekter anordnar Stockholms universitetsbibliotek ett seminarium som kommer att ske på den öppna scenen i Frescatibiblioteket den 6 december klockan 11 till 12. Seminariet inleds med en presentation av olika synvinklar och definitioner på sakkunniggranskning, och vad internationella riktlinjer säger. Sedan följer ett panelsamtal där forskare, som även är vetenskapliga redaktörer, berättar om hur de arbetar med sakkunniggranskning i sin vardag.

– Det kan bli frågor som: vad är viktigt att tänka på, vad finns det för olika sorters granskning, och när tillför det något och när är det ett hinder för utveckling? Vad finns det för utmaningar? Hur gör man egentligen en bra sakkunniggranskning? Är det verkligen så att all vetenskap ska granskas? Det kanske det inte ska. Men då behöver vi en gemensam syn på vad som ska granskas och inte, säger Sofie Wennström.

Deltagare i panel om sakkunniggranskning

Länk till evenemanget:

Sakkunniggranskning av vetenskapligt material - möjligheter och utmaningar