20 böcker utgivna av Stockholm University Press

Inom tidskrifter och artiklar så har open access-rörelsen länge varit stark, men färre förlag har givit ut hela böcker som open access. Att Stockholm University Press snabbt och tidigt även gav ut hela böcker har gjort att representanter ofta har varit runt om i världen och presenterat på olika konferenser.

– Vi har märkt att det finns ett stort intresse för open access-publicering, och med nya riktlinjer i bland annat Forskningspropositionen 2017, och EU:s Plan S så lär intresset och publiceringarna bara öka, säger Martin Wincent, förlagschef på Stockholm University Press.

Bok nummer 20 blev antologin World Literatures: Exploring the Cosmopolitan-Vernacular Exchange. Redaktörer för boken är Stefan Helgesson, Annika Mörte Alling, Yvonne Lindqvist och Helena Wulf, i bokserien Stockholm English Studies. Antologin tar upp världslitteratur på ett dussintal språk och från fem kontinenter.

***

Genom åren har förlaget publicerat böcker inom humaniora och samhällsvetenskap. För att ge en bild kommer här ett axplock av utgivningen:

  • Den första boken publicerades 2015, Platonic occasions, en monografi skriven av Richard Begam och James Soderholm i bokserien Stockholm English Studies. Författarna reflekterar över ett brett spektrum av tänkare, bl.a. Plato, Descartes och Nietzsche och Shakespeare.
  • Under 2017 kom förlagets första riktiga kurslitteraturbok ut, Performativitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 1 Redaktörer för boken är Malin Hedlin Hayden, Mårten Snickare och boken ingår i bokserien Basic Readings in Culture and Aesthetics. Den här läroboken vill klargöra och kritiskt belysa begreppet performativitet, som är ett viktigt men svårfångat begrepp.
  • I somras kom boken Guiden till Spaniensverige: Diaspora, integration och transnationalitet bland svenska föreningar i södra Spanien, av författaren Erik Olsson. Boken är den första i bokserien Anthropology & Society. I den här monografin studerar författaren de svenska migranterna liv i södra Spanien.
  • En av förlagets senast utkomna böcker är Essays in Anarchism and Religion: Volume II, Alexandre Christoyannopoulos, Matthew S. Adams (red.), som ingår i bokserien Stockholm Studies in Comparative Religion. Antologin tar upp relationen mellan anarkism och religion och visar hur aktivister, idéer och rörelser är en del av det nutida globala politiska samhället. 

***

Stockholm University Press publicerar både böcker och tidskrifter, och ligger administrativt på Stockholms universitetsbibliotek. Förlaget är medlem i flera open access-organisationer. Alla texter är sakkunniggranskade av oberoende granskare utifrån publiceringsetiska riktlinjer, och förlaget är registrerat i den s.k. norska listan.

Hör av dig om du har frågor kring open access-publicering och sakkunniggranskad utgivning på Stockholms universitet. publish@su.se