"Förhandlingarna med Elsevier har strandat därför att den affärsmodell som de, i likhet med många andra av de stora förlagen, tillämpar och där lärosätena får betala tredubbelt, är helt orimlig", skriver Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding i en kommentar på sin blogg

Avtalet med Elsevier sägs upp från och med 30 juni, därefter kan inte nypublicerade artiklar hos Elsevier nås. Äldre publikationer kommer forsatt att gå att läsa via biblioteket. 

För mer information:
Astrid Söderbergh Widding: "Uppsägningen av Elsevieravtalet"
Bibsam: "Sverige tar ställning för öppen tillgång – avtalet med Elsevier sägs upp"