Leidenrankning görs i fyra års-intervaller och är namnet till trots snarare en databas som samlar och ger ut information om publiceringar och citeringar. Uträkningen av OA-publiceringar görs av Unpaywall som letar upp OA-versioner av artiklar med hjälp av deras DOI-nummer och utgår från Web of Science.

– Det är positivt att Stockholms universitet ligger etta i Sverige, men det är ändå bara 60 procent, vilket är en bra bit från målet som är 100 procent senast 2020, säger överbibliotekarie Wilhelm Widmark.

Rankingen gäller alltså åren 2014-2017, och tar alltså inte med publikation för 2018 eller 2019, år som inneburit flera stora förändringar för Stockholms universitet.

– I och med att vi tecknat flera transformativa avtal, samt avtal med rena Open Access-avtal, borde siffrorna kunna öka avsevärt framöver, säger Wilhelm Widmark.

Läs mer

Leidenrankningen 2019

Mer om SU i Leidenrankningen