Sveriges forskningsbibliotek har genom det nationella konsortiet Bibsam sagt upp sitt avtal med forskningsförlaget Elsevier från den första juli. Detta eftersom parterna inte kunde komma överens om en rimlig prisbild och en hållbar lösning för en övergång till öppen vetenskap.

Stockholms universitet ser att övergången till öppen vetenskap går för långsamt och att publiceringen i hybridtidskrifter, då man publicerar enstaka artiklar Open Access i en annars prenumerationsbaserad tidskrift, inte driver på utvecklingen tillräckligt snabbt.

Av denna anledning kommer Stockholms universitet att använda pengarna som sparas från det uppsagda avtalet till att stödja sina forskare att publicera sig i rena Open Access-tidskrifter. Universitetet ser att publicering i de rena Open Access-tidskrifterna hos samtliga förlag hjälper till att driva utvecklingen framåt mot en hållbar övergång till öppen vetenskap.

Om du som forskare vid Stockholms universitet har fått en artikel accepterad i en ren OA-tidskrift och vill att din författaravgift betalas centralt, kontakta biblioteket på e-post: openaccess@su.se
OBS! Betala inga fakturor förrän du har kontrollerat med oss om din artikel i stället kan betalas av biblioteket.  

Mer information om rabatterade och centralt finansierade författaravgifter: 
Rabatterade och förbetalda publiceringsavgifter 

Pressmeddelanden:
Rektor Astrid Söderbergh Widding: "En demokratifråga att forskningens resultat kan spridas öppet"
Bibsam: "Sverige tar ställning för öppen tillgång – avtalet med Elsevier sägs upp"

Rektors blogg:
Astrid Söderbergh Widding: "Uppsägningen av Elsevieravtalet"