Publication Manual of the American Psychological Association

är en stilmall som används av många tidskrifter inom samhällsvetenskap, framför allt psykologi. Denna manual kan med fördel användas i studentuppsatser och forskningsarbeten samt för att skriva välstrukturerade manus till tidskriftsartiklar.

APA style Central

är den elektroniska versionen av den här manualen. Den ger bra tips och handledning via instruktioner och videoguider om exempelvis

  • hur du hittar och redovisar olika typer av källor
  • skrivsätt och skrivuttryck
  • hur du undviker plagiat
  • strategier och forskningsdesign
  • tips om att välja tidskrift.

APA Style Central innehåller även 17 referensverk i e-boksformat. De finns sedan tidigare även i tryckt form i biblioteket.

Första gången du använder APA Style Central

måste du skapa ett eget konto (användarnamn: valfri e-postadress samt eget lösenord). Om du arbetar hemifrån ombeds du att först logga in med ditt SU-konto, därefter skapar du ditt individuella APA-konto.

Se  APA Style Central. Du hittar den också i bibliotekskatalogen på  bibliotekets sida

Har du sedan frågor angående innehåll och tjänster kontakta ASC support team