Hitta tjänsten här: https://tidningar.kb.se/

 

I tjänsten Svenska dagstidningar kan man söka efter nära 400 års nyhetsrapportering digitalt, men av upphovsrättsliga skäl har man endast kunnat komma åt det äldsta materialet fritt hemifrån. För den som har velat komma åt dagstidningar som kommit ut efter 1904 har man endast kunna göra detta via ett bibliotek som har tjänsten.

Under det rådande läget med smittspridning av det nya coronaviruset har många svårt att ta sig till ett bibliotek, men med det tillfälliga avtalet ges nya digitala möjligheter.

– Bonus Copyright Access har varit mycket tillmötesgående för att det här avtalet skulle bli verklighet. Möjligheten att ta del av svensk presshistoria tror vi kommer att uppskattas av många som nu sitter hemma, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall i ett pressmeddelande från Kungliga biblioteket.

Avtalet gällde till att börja med under april månad, och har förlängts till att även omfatta hela maj. Under den tiden är allt material i tjänsten tillgängligt var man än befinner sig inom Sveriges gränser.

– Vi är väldigt glada att våra medlemsorganisationer kan bidra till att alla når Svenska dagstidningar under coronakrisen. Det känns särskilt viktigt att forskare som i vanliga fall har tillgång till tjänsten via universitet och högskolor nu kan fortsätta sitt arbete hemifrån, säger Nina Wadensjö, vd för Bonus Copyright Access i pressmeddelandet.


Fakta: Svenska dagstidningar

Svenska dagstidningar innehåller drygt 27 miljoner digitaliserade sidor, från 1600-talet fram till början av 2020. I söktjänsten ingår ett tiotal svenska dagstidningar i fulltext från publiceringsstarten fram tills idag, bland dessa Aftonbladet, Dagens industri, Dagens nyheter, Expressen och Svenska dagbladet, och ytterligare drygt 300 tidningar ingår med artiklar från 2014 och framåt. Nya nummer läggs till löpande med en fördröjning på cirka tre månader.