Från och med nu hittar du på adressen su.se/forskare allt om:

•    vetenskaplig publicering
•    avhandlingar
•    bibliometri
•    open access
•    upphovsrätt
•    registrera i DiVA


Flytten görs som ett led i att samla olika typer av tjänster och stöd för forskare på ett ställe på Medarbetarwebben.