Hur gör jag som författare?

När du som författare skickar in ett manuskript till en Taylor & Francis-tidskrift är det viktigt att du anger att du är knuten till Stockholms universitet samt använder din SU e-postadress. På så sätt identifieras artikeln automatiskt som aktuell för open access publicering inom ramen för bibliotekets avtal.

Om artikeln accepteras för publicering får biblioteket ett meddelande om att verifiera din anknytning, varpå artikeln blir direkt öppet tillgänglig vid publicering.

Om avtalet

Avtalet omfattar Taylor & Francis’ cirka 2300 hybridtidskrifter (prenumerationsbaserade tidskrifter där artiklar kan göras öppet tillgängliga genom en publiceringsavgift), de så kallade ”Open Select journals”. Förlagets rena open access-tidskrifter ingår inte.

Tidskrifter som omfattas av avtalet:
Open Select Journals (Excel) (136 Kb)

Avtalet är ett nationellt så kallat ”Read & Publish”-avtal. Det innebär att publiceringsavgifterna redan är förbetalda i och med att avtalet innefattar såväl kostnader för bibliotekets prenumerationer som kostnader för open access publicering. Avtalet har förhandlats av Kungliga biblioteket och utöver Stockholms universitet har ett 40-tal andra svenska lärosäten och myndigheter valt att gå med. 

Läs mer om avtalet (information från förlaget):
Taylor & Francis open access agreement (pdf) (4933 Kb)

Läs mer om rabatterade och förbetalda publiceringsavgifter på SU


Om du har frågor om avtalet eller open access-publicering i stort, tveka inte att kontakta oss på openaccess@su.se