Hur gör jag som författare?

När du som författare skickar in ett manuskript till en RSC-tidskrift är det viktigt att du anger att du är knuten till Stockholms universitet samt använder din SU e-postadress. Om artikeln accepteras för publicering identifierar RSC dig som SU-anknuten och du bli informerad om att publiceringsavgiften redan är inkluderad via bibliotekets avtal. Artikeln blir omedelbart öppet tillgänglig vid publiceringstillfället. 

Om avtalet

Avtalet omfattar RSC’s 40 hybridtidskrifter (prenumerationsbaserad tidskrift där artiklar kan göras öppet tillgängliga genom en publiceringsavgift). Förlagets rena open access-tidskrifter, RSC Advances och Chemical Science, ingår inte.

Lista över tidskrifter som ingår:
RSC Read & Publish titles (pdf) (15 Kb)

Avtalet är ett nationellt så kallat ”Read & Publish”-avtal. Det innebär att publiceringsavgifterna redan är förbetalda i och med att avtalet innefattar såväl kostnader för bibliotekets prenumerationer som kostnader för open access publicering. Avtalet har förhandlats av Kungliga biblioteket och utöver Stockholms universitet har 12 andra svenska lärosäten valt att gå med.

Vouchers från föregående avtal

För artiklar accepterade under 2017, innan det nya avtalet med RSC började gälla, finns fortfarande ett antal vouchers för kostnadsfri open access publicering kvar. Hör av dig till openaccess@su.se om du vill ha en voucher för att omvandla en redan publicerad RSC-artikel till open access. Fram till 31 mars går det att utnyttja vouchers för 2017 års artiklar.

Läs mer om att publicera dig open access hos RSC

Läs mer om rabatterade och förbetalda publiceringsavgifter på SU

Om du har frågor om avtalet eller open access-publicering i stort, tveka inte att kontakta oss på openaccess@su.se