Hur gör jag som författare?

Förutom att ange att du är knuten till Stockholms universitet, är det viktigt att du använder din SU e-postadress när du skickar in ett manuskript till någon av Royal Society’s tidskrifter. Om artikeln accepteras för publicering kommer RS att identifiera dig som SU-författare och rabattera publiceringsavgiften vid open access-publicering.

Om avtalet

Avtalet gäller från och med 1 juli 2018 och alla artiklar accepterade efter detta datum rabatteras. För artiklar i de två rena OA-tidskrifterna kontaktar förlaget biblioteket som verifierar anknytningen till SU, varpå fakturan skickas till biblioteket.

Tidskrifter från Royal Society:

  • Biology Letters
  • Interface Focus
  • Journal of the Royal Society Interface
  • Notes and Records of the Royal Society
  • Open Biology (open access)
  • Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences
  • Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences
  • Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences
  • Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences
  • Royal Society Open Science (open access)

Läs mer om rabatterade och förbetalda publiceringsavgifter på SU

Om du har frågor om avtalet eller open access-publicering i stort, tveka inte att kontakta oss på openaccess@sub.su.se