Sveriges forskningsbibliotek har genom det nationella konsortiet Bibsam sagt upp sitt avtal med forskningsförlaget Elsevier från den första juli. Detta eftersom parterna inte kunde komma överens om en rimlig prisbild och en hållbar lösning för en övergång till öppen vetenskap.

Enligt forskningspropositionen är målbilden att alla offentligt finansierade vetenskapliga publikationer ska vara öppet tillgängliga omedelbart då de publiceras till år 2026. Artiklarna kan till exempel göras fritt tillgängliga via en publiceringsavgift, istället för att hållas inlåsta bakom höga licensavgifter för tidskrifterna. Men i dagens system betalar Stockholms universitet stora avgifter till förlagen både för att läsa och publicera artiklar, vilket i längden inte är ekonomiskt hållbart.

Av denna anledning använder Stockholms universitet pengarna som sparas från det uppsagda avtalet till att stödja sina forskare att publicera sig i rena Open Access-tidskrifter. Universitetet ser att publicering i de rena Open Access-tidskrifterna hos samtliga förlag hjälper till att driva utvecklingen framåt mot en hållbar övergång till öppen vetenskap.

 

Så gör du för att få din publiceringsavgift betald centralt:

  • När du fått din artikel accepterad i en ren OA-tidskrift, kontakta biblioteket på e-post: openaccess@su.seOBS! Betala inga fakturor förrän du har kontrollerat med oss om din artikel i stället kan betalas av biblioteket.
  • ”Corresponding author” (huvudansvarig författare), måste vara knuten till Stockholms universitet.
  • Använd din SU-e-postadress som slutar på ”su.se”. Det förenklar identifieringen av SU-författare.
  • För central finansiering av publicering i rena OA-tidskrifter ska tidskriften ifråga listas i DOAJ (Directory of Open Access Journals)

 

Utöver detta har biblioteket ett antal avtal med förlag hos vilka forskare vid Stockholms universitet kan publicera sig kostnadsfritt eller med rabatterad publiceringsavgift. I den här tabellen hittar du all information.

Mer information om Elsevier-avtalet:

Så får du tag i artiklar från Elsevier efter 30 juni
Rektor Astrid Söderbergh Widding: "En demokratifråga att forskningens resultat kan spridas öppet"
Bibsam: "Sverige tar ställning för öppen tillgång – avtalet med Elsevier sägs upp"
Bibsam: "Frågor och svar"