Utöver obegränsad open access-publicering, ingår även läsrättigheter till IWA Publishing's tidskrifter. Dessa har tidigare inte varit tillgängliga på universitetet.

Mer information

Frågor?

Kontakta biblioteket på openaccess@su.se om du har frågor.