Universitetets nya servicedisk syftar till att vara en naturligt fysisk plats för att assistera med lokal- och bostadsrelaterade frågor till såväl anställda, studenter, internationella studenter och gästforskare.

Fastighetsavdelningens två befintliga receptionsfunktioner på B3 (Sektionen för lokalservice reception i Södra huset rum B379 och Sektionen för Säkerhets nyckelexpedition i Södra huset rum B371) upphör och samlokaliseras istället i den nya servicedisken. I och med ombyggnationen kan vissa störande arbeten förekomma, dessa kommer från och med fredag 31/8 i möjligaste mån att utföras före klockan 9.00 på vardagar. För ytterligare information, kontakta Fastighetsavdelningen.