– Samarbetet mellan finansiärer och lärosäten är ett viktigt steg framåt för hur vi ska nå målet om 100 procent öppen tillgång till offentligt finansierad forskning, säger Wilhelm Widmark, överbibliotekarie på Stockholms universitet och vice ordförande för Bibsamkonsortiet som tecknar licensavtal för universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut i Sverige.

Avtalet är det första i sitt slag, och har sitt ursprung i en av rekommendationerna från de utredningar om öppen tillgång som Kungliga biblioteket överlämnade till regeringen under våren. Rekommendationen handlar om delat ansvar mellan forskningsfinansiärer och lärosäten för finansiering av open access-publiceringar.

Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova står för hälften av avtalskostnaderna. Den andra hälften står deltagande institutioner för, där Stockholms universitet är ett av nära 30 lärosäten som står bakom.

I avtalet ingår drygt 500 rena OA-tidskrifter från BioMed Central, SpringerOpen, Nature Research och Palgrave Macmillan. För den enskilda forskaren innebär det att man kan publicera sig i tidskrifterna helt utan kostnad under avtalsperioden juli 2019 – december 2021.

– Kostnaden för publicering i de här OA-tidskrifterna betalas redan idag, men det här blir ett sätt att få bättre kontroll på utgifterna och minska administrationen för forskarna. Avtalet innebär en kostnadseffektivisering för hela konsortiet, säger Wilhelm Widmark.

Förlagsetiketter (imprints) som ingår:

Mer information

Läs mer om avtalet för dig som forskare på Stockholms universitet

"Det här är bara början" – läs pressmeddelandet från Kungliga Biblioteket där Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet och ordförande i Bibsamkonsortiets styrgrupp uttalar sig om avtalet

Läs mer om Open Access på Stockholms universitet

Läs mer om kostnadsfria och rabatterade publiceringsavgifter på SU

Frågor?

Kontakta biblioteket på openaccess@su.se!