Böcker med upplåst hänglås på.
Foto: Karl Edqvist

Redan nu är tidskrifterna tillgängliga igen, inklusive de artiklar som publicerats under den perioden då universitetet inte hade något avtal med Elsevier. Fri Open Access-publicering i de tidskrifter som ingår i avtalet gäller från och med 1 januari 2020. Avtalet omfattar drygt
2 000 vetenskapliga tidskrifter från Elsevier inklusive tidskrifter från lärda sällskap, Cell Press och alla rena OA-tidskrifter, inklusive The Lancet Gold*.

– Detta är ett steg i rätt riktning för att uppnå målet med 100 procent direkt öppen tillgång. Avtalet i kombination med andra transformativa avtal kommer innebära närmare 90 procent Open Access-publiceringar vid universitetet 2020. Vi kommer utöver dessa avtal även i fortsättningen att finansiera publiceringsavgifterna i alla rena Open Access-tidskrifter, säger Wilhelm Widmark, överbibliotekarie på Stockholms universitetsbibliotek och vice ordförande i Bibsamkonsortiet som förhandlat fram avtalet.

Strandade förhandlingar 2018

Förhandlingarna mellan Elsevier och det nationella konsortiet Bibsam startade 2016 och pågick fram till våren 2018, då de strandade för att parterna inte kunde komma överens om en rimlig prisbild och en hållbar övergång till öppen vetenskap. Den sista juni 2018 sades Elsevier-avtalet för alla Sveriges forskningsbibliotek upp, något som rönte stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Förhandlingarna startade igen i början av 2019 och har nu alltså lett fram till det nya nationella avtalet, där flertalet svenska lärosäten är med. 

Mer information om hur du går tillväga för att publicera dig Open Access i tidskrifter som omfattas av det nya avtalet kommer i samband med att avtalet börjar gälla den 1 januari 2020.

Rättelse: I en tidigare version av denna text fanns en otydlig formulering kring vilka tidskrifter som omfattades av publiceringsavtalet. The Lancet Gold är inkluderat i avtalet, men inte hybridtidskrifterna i The Lancet-tidskriftsfamiljen, där The Lancet ingår. 

Läs pressmeddelandet från Bibsamkonsortiet

Sök artiklar från Elsevier snabbast via Science direct: www.sciencedirect.com 

Läs mer om kostnadsfria och rabatterade publiceringsavgifter vid Stockholms universitet: https://www.su.se/biblioteket/publiceringsavgifter

Har du frågor om avtalen eller om Open Access-publiceringar? Maila openaccess@su.se