JSTOR

JSTOR erbjuder tillgång till 48 000 e-böcker på sin plattform. Via Stockholms universitetsbibliotek har universitetets användare tillgång till e-böckerna i JSTOR’s arkiv utgivna 1866-2017.

Till JSTOR

Mer information om JSTOR’s e-böcker (på engelska).

Taylor & Francis

Taylor & Francis har drygt 20 000 e-böcker inom humaniora och samhällsvetenskap på sin plattform. Via Stockholms universitetsbibliotek har universitetets användare tillgång till alla titlar utgivna sen 2015.

Till Taylor & Francis

Mer information om Taylor & Francs e-böcker (på engelska).

Kontakta biblioteket

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se.