Factiva innehåller tidningar som:

 • Dagens Industri
 • Dagens Nyheter
 • Svenska Dagbladet
 • Der Spiegel
 • The New York Times
 • The Washington Post
 • The Times
 • THE – Times Higher Education
 • The Wall Street Journal
 • El Pais
 • The Financial Times
 • The Guardian

Även innehåll från fotobyråer som Reuters och podcasts från bl a BBC, CNN, ABC, CBS, NBC och Fox finns i databasen.

Här söker du i Factiva.

Mer information om innehållet i Factiva.

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se.