Knowledge Unlatched är ett globalt projekt som köper loss rättigheter för böcker och tidskrifter från stora förlag inom humaniora och samhällsvetenskap, och släpper dem som open access. Projektet bekostas av bibliotek från hela världen, och eftersom böckerna släpps fritt och därmed inte behöver köpas in, så går kostnaderna ungefär jämnt upp.

Hittills har ungefär 450 böcker släppts fria, och under 2018 släpps ytterligare 370 böcker samt 21 tidskrifter. Böckerna väljs ut av bibliotek från projektet och sedan är det öppet för bibliotek och andra organisationer att vara med och bidra. Stockholms universitetsbibliotek har hittills bidragit ekonomiskt till alla släppta kollektioner.

– Vi ser det som viktigt att stödja open access-projekt även inom monografiområdet och har därför varit med sedan starten på Knowledge Unlatched. Då är det extra trevligt när detta projekt publicerar en monografi som är samförfattad av en forskare från Stockholms universitet, säger Wilhelm Widmark, överbibliotekarie på Stockholms universitet som också sitter i styrgruppen på Knowledge Unlatched.

Ny bok

The triple bind of single-parent families av Rense Nieuwenhuis (Stockholms universitet) och Laurie C Maldonado är en studie från över 40 länder om hur singelföräldrar drabbas trippelt av utmaningar från bristande resurser, sysselsättning och politiska beslut. Boken täcker många aspekter, och reflekterar över social rättvisa samt hur man förbättrar ensamstående föräldrars och deras barns välfärd.

Dr Rense Nieuwenhuis är biträdande professor vid Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms universitet. Hans arbete handlar om fattigdom, ekonomisk ojämlikhet, ensamstående föräldrar, familjepolitik och EU:s socialinvesteringsperspektiv.

Dr Laurie C. Maldonado är forskare på ensamstående föräldrar i USA och i olika länder. Hon är ansluten till LIS Cross-National Data Center och Stone Center på socioekonomisk ojämlikhet vid Graduate Center, City University of New York.