Det innebär inte att vi ändrar vår service mot forskare, utan alla sidor finns kvar, bara på andra platser. Alla publiceringsrelaterade sidor hittar du fortsatt under Publicera. Ett par dubbletter finns kvar under sina respektive originalplatser. Det finns också en ny samlingssida under "Söka och använda" som heter "Forskare & lärare" där vi har samlat ett par av tjänsterna.

Anledningen till att vi ändrar i menyerna är att dels renodla ingångarna så att vi inte har samma information på för många ställen, och dels att göra plats för nya tjänster. De kommer förhoppningsvis under våren.

Under ett tag framöver så kommer du fortfarande nå alla forskarstödsidorna på sina gamla adresser, men sen kommer de att endast finnas på de nya.