Bild på sidan med guider och en kvinna som pekar på skärmen
Guider och filmer

Guiderna behandlar allt från vad du som ny student vid universitetet kan tänkas behöva, som att orientera dig i biblioteket, tolka kurslistan och hitta kurslitteratur, till tips för dig som skriver uppsats så som hur du söker vetenskapliga artiklar, hur du värderar källor och hanterar referenser. Som ett komplement till filmerna är du välkommen att få individuell hjälp vid söktorget och sökhandledningsbordet på plats i Frescatibiblioteket.

Guide-sidan kommer att växa och utvecklas i takt med behoven från dig som student. Därför vill vi gärna få feedback på filmerna, och tips på guider och filmer som du saknar.

Skicka gärna dina synpunkter och förslag till kursbokning.sub@su.se

Du kommer till den nya sidan via bibliotekets toppmeny under fliken Guider, eller på su.se/bibliotek/guider.