Tillsammans med Studie- och språkverkstaden arrangerar biblioteket två öppna föreläsningar och två skrivretreat för uppsatsstudenter under hösten. I den första föreläsningen den 10 oktober får du lära dig smarta strategier för att ta dig igenom vetenskapliga artiklar mer effektivt. 

Karin Dahl, Studie- och språkverkstaden
Karin Dahl, Studie- och språkverkstaden

Många vill ju bli mer effektiva i sin läsning, men vetenskapliga artiklar kan bjuda lite motstånd. Vi kommer att presentera olika strategier för hur man bäst tillgodogör sig innehållet i vetenskapliga artiklar och rapporter och hur man kan utnyttja hur de är uppbyggda för att ta sig an dem på bästa sätt, säger Karin Dahl, pedagog på Studie- och språkverkstaden. 

Redan den 24 oktober är det dags för nästa öppna föreläsning, där du får lära dig att söka, värdera och referera vetenskapligt. Halva föreläsningen hålls av universitetsbiblioteket, och den andra halvan av Studie- och språkverkstaden.

Under föreläsningen får man konkreta tips på hur man blir mer effektiv när det kommer till att söka material. Det handlar om att veta vilka olika söktjänster som finns och hur man bäst formulerar sina sökningar, säger bibliotekarien Emil Erixon, som kommer att hålla i universitetsbibliotekets del.

Emil Erixon, bibliotekarie
Emil Erixon, bibliotekarie

Ofta är ju problemet antingen att man hittar alldeles för mycket, kanske hundratusentals resultat, eller så tycker man att man inte hittar någonting. Det problemet hjälper vi bland annat till att reda ut under föreläsningen.

Under Studie- och språkverkstadens del kommer en skrivpedagog att berätta om hur man kan ta ut delar från den vetenskapliga texten och göra om dem till sina egna ord, berättar Karin Dahl.

Emil berättar om hur man hittar artiklar och information, men sedan gäller det att bygga in dem i sin egen text. Syftet med vår del av föreläsningen är att visa hur olika röster tar plats i den egna texten, säger Karin Dahl.

Vem riktar sig den här föreläsningen till?

Det här är en föreläsning för alla som vill bli bättre på att söka material till sina studier. Om man till exempel ska skriva ett självständigt arbete behöver man söka mycket litteratur på egen hand, och då är det bra att veta mer om hur våra söktjänster fungerar, säger Emil Erixon.

Jag tror att man kan ha nytta av föreläsningen i början av sina studier när man vill greppa vad det här med referat är, men även senare i studielivet. Då behöver man driva ett resonemang om man har en frågeställning eller ett syfte och måste därför till exempel visa upp tidigare forskning, säger Karin Dahl.

Kvinna skriver på block bredvid en laptop.
På skrivretreaten arbetar vi efter Pomodore-metoden med 45 minuters skrivande varvat med 15 minuters paus. Foto: J Kelly Brito/Unsplash

 

För dig som skriver uppsats, rapport eller självständigt arbete i höst kommer det även att finnas möjlighet att delta i höstens skrivretreat den 23 oktober och den 11 december. Under fyra timmar får du möjlighet att skriva koncentrerat tillsammans med andra i en lugn miljö utan att bli störd. Pedagoger från Studie- och språkverkstaden finns på plats, liksom bibliotekarier från universitetsbiblioteket, för att du ska kunna få hjälp och ställa frågor.

Studenterna kanske inte riktigt vet vad var och en av oss kan hjälpa till med, så det händer att vi på Studie- och språkverkstaden får frågor som rör biblioteket och vice versa, men när vi finns tillsammans på samma ställe kan studenter förhoppningsvis få svar på fler av sina frågor samtidigt, säger Karin Dahl.

Huvudaktiviteten på skrivretreatet kommer att vara det egna skrivandet, och syftet är att skapa en god ram för det. Det har visat sig att med en sådan här ram ökar motivationen och när man hör andra skriva så blir det en slags koncentration i rummet som man kan dra nytta av som skribent.


Varmt välkommen till biblioteket på våra studentevenemang i höst:

10 oktober: Lunchföreläsning: Vetenskapliga artiklar — så läser du dem

23 oktober: Skrivretreat för uppsatsskribenter

24 oktober: Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt – källkoll för skrivande studenter

11 december: Skrivretreat för uppsatsstudenter


Finns det något annat du vill lära dig mer om? Studenter kan komma med egna förslag, så tveka inte att höra av dig till sub_larandestod@su.se eller till sprakverkstaden@su.se om du har idéer och förslag på framtida föreläsningar.