20 böcker utgivna av Stockholm University Press

Endast 4,6 procent av läsarna väljer att köpa en bok till självkostnadspris, vilket innebär totalt 747 sålda böcker. Enligt databasen Web of Science har förlagets böcker citerats 59 gånger under de senaste åren. Sammantaget visar siffrorna att förlagets böcker sprids, används och blir lästa.

Vill du veta mer eller publicera med oss? Hör av dig till oss på publish@su.se, eller besök stockholmuniversitypress.se för att läsa mer om befintliga böcker och tidskrifter och lära dig om hur vi arbetar. 

Läs mer

https://blog.stockholmuniversitypress.se/2019/12/23/with-a-little-help-from-our-friends/
https://www.su.se/biblioteket/publicera/stockholm-university-press