I avtalet ingår obegränsad open access publicering i såväl rena OA-tidskrifter som prenumerationsbaserade tidskrifter, samt läsrättigheter till cirka 400 tidskrifter i CUP Full Collection. Avtalet är ett nationellt så kallat ”Read & Publish”-avtal och utöver Stockholms universitet har 31 andra svenska lärosäten och myndigheter valt att gå med.

Mer information

Frågor?

Kontakta biblioteket på openaccess@su.se!