Vårt arbete med förvärv och bestånd är efterfråge- och behovsstyrt. Vi väljer i första hand elektronisk version framför tryckt version. Läs mer om hur vi arbetar i vår övergripande medieplan.

Medieplan (159 Kb)

Upphandlade leverantörer

Universitetsbiblioteket använder sig i första hand av upphandlade leverantörer för medieresursförvärvet.

Offentligt bibliotek

Universitetsbiblioteket är ett offentligt bibliotek och därmed öppet för allmänheten. Merparten av det tryckta beståndet är tillgängligt för andra bibliotek att låna. Det elektroniska materialet är tillgängligt för allmänheten på universitetsbiblioteket inom campusområdet.