Läs mer och anmäl dig här 

Öppen vetenskap är samlingsnamnet på olika delar som alla syftar till att göra forskning mer tillgänglig och transparent, både för andra forskare och för samhället i stort. Det omfattar bland annat öppen tillgång till vetenskapliga resultat och öppna forskningsdata, och är något som Stockholms universitet arbetar aktivt för att främja. 

Webbinariet hålls på engelska och riktar sig till forskare och andra universitetsanställda som arbetar med dessa frågor. Bland talarna finns Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet, Karin Grönvall, riksbibliotekarie och Sven Stafström, generaldirektör vid Vetenskapsrådet. De kommer bland annat att berätta om de olika uppdrag de som aktörer fått av regeringen för att driva frågan om öppen vetenskap samt diskutera SUHF:s (Sveriges universitets- och högskoleförbund) färdplan för öppen vetenskap.

Webbinariet avslutas med några exempel på tjänster för forskare som Stockholms universitet har inom öppen vetenskap och formatet erbjuder både möjlighet till interaktion under evenemanget och uppföljning efteråt. 

Webbinaret anordnas med stöd från UCL:s (University College London) Global Engagement Office och UCL:s Office for Open Science, med teknisk support från Scientific Knowledge Services, och hålls på engelska. 

Se hela programmet och anmäl dig här