Den 7 maj välkomnar biblioteket Stefan Wiens, professor i psykologi vid Stockholms universitet, för en föreläsning på temat öppen vetenskap och preregistration.

Bild på forskaren Stefan Wiens

För att räknas som ett vetenskapligt faktum krävs att det finns stark evidens för det. Inom många forskningsområden anammar vetenskapen inte grundläggande principer för att skapa övertygande bevisning, för sina vetenskapliga resultat. Till exempel, hypoteser presenteras först efter insamling och analys av forskningsdata. Följden av detta blir att hypoteserna matchar resultaten perfekt och ger därmed det starka, men falska, intrycket att hypoteserna förutsade resultaten. Ett annat exempel gäller många stora dataset, där ett flertal olika analysstrategier kan ha prövats. Om bara resultat som ser bäst ut presenteras, så ger det ett starkt, men falskt, intryck av att en effekt finns. Preregistration, eller förhandsregistrering är en enkel men kraftfull lösning på dessa problem, som tvingar forskarna att binda sig vid vissa hypoteser och analysmetoder innan själva datainsamlingen börjar. Resultaten från förhandsregistrerade forskningsstudier ser kanske inte lika ”rena” och ”snygga” ut, som resultat från studier som inte har förhandsregistrerats. Däremot ger de verklig övertygande bevisning för att betrakta något som ett vetenskapligt faktum.

Föreläsningen är på engelska och är öppen för alla, ingen föranmälan krävs.

Läs mer

Stefan Wiens forskning

Forskningsdata på medarbetarwebben

Föreläsningsserie om öppen vetenskap