Aula Magna i vinterskrud.
Aula Magna. Foto: Eva Dalin


Det kommer att bli en fullmatad dag som inleds med att Samuel Edquist, professor i historia vid Mittuniversitetet, talar under rubriken "Bevarande och gallring i arkivsektorn: vad läggs i begrepp som ’forskningsvärde’ och ’kulturarv’?" Bland Samuel Edquists forskningsområden återfinns nationalism, folkbildning och arkiv, och han har bland annat skrivit böckerna "En folklig historia: historieskrivningen i studieförbund och hembygdsrörelse" och "Att spara eller inte spara: De svenska arkiven och kulturarvet 1970–2010".

Konferensprogrammet innehåller ytterligare åtta föredrag samt en workshop kring nationellt ramverk för gallring och bevarande. Föredragen kommer att handla om samlingsbyggandet på svenska forsknings- och universitetsbibliotek, depåbiblioteket i Umeå som ett tillgängligt fjärrlånemagasin, hur gallring av e-böcker kan göras, de nya förutsättningarna för Linköpings universitetsbibliotek och mycket annat.

Information och anmälan

Konferensen vänder sig i första hand till universitets- och högskolebibliotekarier samt bibliotekarier verksamma vid specialbibliotek. Konferensavgiften är 1150 kronor/person och i den ingår utöver konferensen lunch samt två fikatillfällen. 
Har du frågor? Kontakta samlingskonferensen2020@su.se.

Anmäl dig till konferensen här: Samlingshantering i teori och praktik – Nationell konferens om biblioteken och samlingarna

Konferensprogram

Program Samlingshantering i teori och praktik – Nationell konferens om biblioteken och samlingarna (158 Kb)

09.30 Registrering och fika
10.00 Öppning
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek, hälsar alla välkomna
Katarina Wiberg, Kungliga biblioteket, inleder konferensen
10.15 Bevarande och gallring i arkivsektorn: vad läggs i begrepp som ”forskningsvärde” och ”kulturarv”? 
Samuel Edquist, professor i historia vid Mittuniversitetet
11.00 Samlingsbyggande på svenska forsknings- och specialbibliotek – vad hände sen?
Christine Wallén, Kungliga biblioteket 
11.20 Ett tillgängligt fjärrlånemagasin. Vi bygger det tillsammans! 
Magdalena Sjöström, Sveriges depåbibliotek & lånecentral i Umeå
11.40 På väg mot ett gemensamt tryckt bevarande
Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek, för Nationell arbetsgrupp för gallring och bevarande
12.00 Lunch i galleriet, Aula Magna
13.00                 

Katarina Wiberg inleder eftermiddagens program

13.05  Flytta in, ut och omkring – en möjlighet att tänka nytt kring samlingshantering
Johanna Berglind, Stockholms universitetsbibliotek
13.25   Var är böckerna? Från ett traditionellt bibliotek till ett studenthus och nya förutsättningar
Anna Bladh och Ann Tobin, Linköpings universitetsbibliotek
13.45   Samlingshantering på Vitterhetsakademiens bibliotek 
Jessica Öhnell, Vitterhetsakademiens bibliotek
14.00  Föremål, bok eller något mittemellan, om gallring på museibibliotek  
Anna Thordstein, Marinmuseums bibliotek
14.15 

Gallring av e-böcker – hur kan det göras?
Ola Tengstam, Malmö universitetsbibliotek

14.40                  Fika i galleriet, Aula Magna (fortsätter under workshop resp. mingel)
15.00 Grupp 1: Workshop om ett nationellt ramverk för gallring och bevarande 
Nationell arbetsgrupp för gallring och bevarande
Grupp 2: Frågor och mingel – eftermiddagens presentatörer finns tillgängliga för frågor och diskussioner vid olika stationer
15.45 Grupp 2: Workshop om ett nationellt ramverk för gallring och bevarande 
Nationell arbetsgrupp för gallring och bevarande
Grupp 1: Frågor och mingel – eftermiddagens presentatörer finns tillgängliga för frågor och diskussioner vid olika stationer
16.30 Avslutning. Samtal och reflektioner från workshop och mingel

 

Konferensprogrammet kan komma att uppdateras.