Thomas Neidenmark, Regeringskansliet
 

 

Thomas Neidenmark samordnar regeringens arbete med öppen vetenskap från forskningspolitiska enheten på Utbildningsdepartementet. Regeringen har så sent som i december 2017 gett Vetenskapsrådet och Kungl. biblioteket uppdrag inom öppen vetenskap. 

Thomas Neidenmark
Thomas Neidenmark. Foto: Utbildningsdepartementet

Presentationen tar sin utgångspunkt i hur arbetet med öppen vetenskap i regeringskansliet fungerar med exempel från sakfrågor som datadriven forskning, det europeiska molninitiativet med satsningar på superdatorer och forskningsmoln och det öppna vetenskapssystemets behov av alternativa mätmetoder. I presentationen kommer regeringens konkreta åtgärder inom öppen vetenskap att diskuteras. Presentationen kommer ge en bild av varför olika frågor kan ta så lång tid ibland.

Thomas Neidenmark är Fil.dr. i utbildningshistoria och har tidigare arbetat med öppen vetenskap på Stockholms universitetsbibliotek. Utöver att bereda frågor inom öppen vetenskap är han myndighetshandläggare för Kungliga biblioteket och hanterar frågor som rör e-vetenskap och utbildningsvetenskap. Thomas är också en av dem som skapade Open Access-förlaget Stockholm University Press från Acta Universitatis Stockholmiensis.

Föreläsningsserie om öppen vetenskap

Föreläsningen är del av bibliotekets öppna föreläsningar inom temat öppen vetenskap. Där du kan följa olika aktörers syn på utmaningar och möjligheter med öppen tillgång till forskning.

Tidigare föreläsningar finns inspelade och går att ses i efterhand.