Datahanteringsplanen avser också säkerställa att projektet följer gällande regelverk, juridiska och etiska aspekter och är förberett för arkivering vid projektets avslut. Många forskningsfinansiärer, både internationella och svenska, har rekommendationer och i vissa fall krav på DHP:er och från och med 2019 behöver forskare som beviljas bidrag från till exempel Vetenskapsrådet skriva en datahanteringsplan. 

Seminariet riktar sig främst till doktorander och forskare, och hålls på engelska. Under seminariet kommer det att finnas tid för frågor. Williams-Olssonsalen ligger på plan 1 i hus Y, den mindre byggnaden i Geovetenskapens hus. Entréadressen är Svante Arrhenius väg 14. Karta.

Anmälan är stängd. Om du har anmält dig men har fått förhinder, vänligen kontakta karin.stenbeck@su.se.

Seminariet kommer att filmas och publiceras i efterhand.

 

Program

9.00-9.15

Welcome and Introduction to Data Management Plans  Anders Moberg, Department of Physical Geography 

9.15-10.15 Funding Agency Requirements on Data Management Plans
Riksbankens Jubileumsfond - The Swedish foundation for Humanities and Social Science – Eva Stensköld

Vetenskapsrådet - The Swedish Research Council – Sanja Halling
10.15-10.30 Coffee 
10.30-12.00 Data Management Plans in context and practice
Open Data Pilot – ERC/Horizon 2020 – Mikko Roos, Research Support Office

Data Management as a part of good research practice – Sara Belfrage, Research Support Office

How to write a Data Management plan - Data Management Resources  – Joakim Philipson, Research Data Management Team 

Archiving Research Data – Margareta Ödmark, Research Data Management Team

Data Management Services and Support – Research Data Management Team