Universitetskortet

För studenter och anställda vid Stockholms universitet gäller universitetskortet som bibliotekskort. Som student beställer och aktiverar du universitetskortet via aktivera.su.se, i samband med att du registrerar dig på en kurs eller ett program. Anställda får sitt universitetskonto aktiverat via Sukat. Har du förlorat eller glömt att beställa ett kort gör du det via su.se/nyttkort. När du avslutat en utbildning eller en kurs kan du fortsätta att använda ditt universitetskort som lånekort.

Bibliotekskonto för övriga låntagare

Allmänheten använder ett bibliotekskonto för att låna böcker och använda bibliotekets tjänster. För att kunna registrera sig som låntagare vid Stockholms universitetsbibliotek behöver du vara fyllda 18 år och ha en svensk fotolegitimation, eller visa att du är knuten till annat svenskt lärosäte. Ansök om bibliotekskonto. På plats i biblioteket aktiverar vi ditt konto, mot uppvisande av legitimation.

Gästkonto

Om du varken har giltig svensk legitimation eller är inskriven vid universitet eller högskola i Sverige, då räknas du som gäst. Du har då möjlighet att få ett gästkonto och använda bibliotekets material i Stockholms universitetsbiblioteks lokaler. Du kan inte låna med dig material från biblioteket.